Riskgrupper (COVID-19)

Råd till personer med risk för allvarligare sjukdom av coronavirus (COVID-19)

Riskgrupper (COVID-19)

Vissa människor löper större risk för allvarligare sjukdom med COVID-19. När vi går mot att bo i ett COVID-säkert samhälle behöver människor fortfarande ta extra steg för att skydda dem som är mest utsatta.

På den här sidan

 • Vem har hög risk för svår sjukdom.
 • Vem har en måttlig risk för svår sjukdom.
 • Andra saker som kan påverka din risk.
 • Råd till specifika grupper.

Letar du efter information om COVID-19-vacciner? Läs de senaste nyheterna och informationen.

Vissa människor löper en större risk att bli mycket sjuka om de får COVID-19. Men alla är olika. Det är viktigt att prata med din läkare om du har en allvarligare sjukdom eller mer än ett allvarligt tillstånd.

Vem har hög risk för svår sjukdom

Du har en hög risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 om du:

 • Är 70 år eller äldre.
 • Har genomgått en organtransplantation och är på en immunsuppressiv behandling.
 • Har fått en benmärgstransplantation under de senaste 24 månaderna.
 • Är på immunsuppressiv behandling för transplantat mot värdsjukdomar.
 • Har blodcancer, t.ex. leukemi, lymfom eller myelodysplastiskt syndrom (diagnostiserat under de senaste 5 åren).
 • Går på kemoterapi eller strålbehandling.

Vem har en måttlig risk för svår sjukdom

Vem har en måttlig risk för svår sjukdom

Du har en måttlig risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 om du har:

 • Kronisk njursvikt.
 • Hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom eller svikt).
 • Kronisk lungsjukdom (exkluderar mild eller måttlig astma).
 • En icke-hematologisk cancer (diagnostiserad under de senaste 12 månaderna).
 • Diabetes.
 • Svår fetma med BMI ≥ 40.
 • Kronisk leversjukdom.
 • Vissa neurologiska tillstånd (stroke, demens, annat) (tala med din läkare om din risk).
 • Vissa kroniska inflammatoriska tillstånd och behandlingar (tala med din läkare om din risk).
 • Annan primär eller förvärvad immunbrist (tala med din läkare om din risk).
 • Dåligt blodtryck (kan öka risken – tala med din läkare).

Andra saker som kan påverka din risk

Andra saker som kan påverka din risk

Att ha två eller fler tillstånd kan öka din risk, oavsett ålder. Om ditt tillstånd är svårt eller dåligt kontrollerat kan detta också öka risken för allvarlig sjukdom från COVID-19. Tala med din läkare om din risk.

Andra faktorer kan också öka risken för svår sjukdom om du får COVID-19, inklusive:

 • Åldersrisk ökar när du blir äldre, även för de under 70 år
 • Att vara man
 • Fattigdom
 • Rökning

Råd till specifika grupper

Läs mer om hur du minskar risken för vissa samhällsgrupper som kan vara mer utsatta för COVID-19 eller svår sjukdom:

 • Äldre människor
 • Människor som bor på vårdinrättningar
 • Personer med kroniska tillstånd
 • Personer med funktionshinder

Du har en måttlig risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 om du:

 • Har vissa kroniska tillstånd.

Om du har några medicinska tillstånd rekommenderas det att du diskuterar din individuella risk och vad du kan göra för att skydda dig själv med din behandlande läkare. Se våra råd för personer i riskzonen.

I detta skede är risken för barn och spädbarn, och den roll barn spelar vid överföring av COVID-19, inte tydlig. Det har dock hittills varit en låg andel bekräftade COVID-19-fall bland barn, relativt den bredare befolkningen. Läs COVID-19 och barn.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *