MERS

Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

MERS coronavirus

 • Vad är Middle East respiratory syndrome (MERS)?
 • Hur sprids MERS?
 • Vilka är symtomen på MERS?
 • Hur diagnostiseras MERS?
 • Hur behandlas MERS?
 • Hur kan MERS förhindras?

Den här sidan innehåller inte någon information om coronavirussjukdomen (COVID-19). För specifik information om det viruset, besök den här sidan.

Vad är Middle East respiratory syndrome (MERS)?

Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus är en sjukdom som kan orsaka allvarliga andningsbesvär.

Coronvirus finns i många olika arter, både i fåglar och däggdjur, och inkluderar även det vanliga viruset som orsakar förkylning. ”Severe acute respiratory syndrome (SARS)” orsakas av ett coronavirus som heter SARS-CoV. ”COVID-19” orsakas av en annan typ av coronavirus som heter SARS‐CoV‐2.

MERS är inte lika smittsam som COVID-19, men det är mycket mer dödligt. MERS identifierades första gången 2012 och har smittat mer än 2 500 personer världen över. Av dessa har mer än 880 dött.

Hittills har alla som har haft MERS bott i eller rest till Mellanöstern, haft kontakt med resenärer från området eller kan kopplas till ett importerat fall. Det har inte förekommit några fall av MERS i Sverige.

Hur sprids MERS?

MERS är en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att det sprider sig från djur till människor. MERS kommer in i mänskliga befolkningar från dromedarkameler. Exakt hur det sprids från kameler till människor förstår man inte riktigt än. Inga fall av MERS har hittats i kameler i Sverige.

Viruset verkar inte spridas så lätt från en person till en annan om det inte finns en mycket nära kontakt, men hur det sprider sig är inte så väl förstått.

Vilka är symtomen på MERS?

Vilka är symtomen på MERS?

Symtomen på MERS börjar vanligtvis cirka 5 eller 6 dagar efter en infektion, men de kan börja så snart som efter två dagar eller upp till 14 dagar.

Symtomen inkluderar ofta:

 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd
 • Träningsvärk
 • Diarré
 • Kräkningar och illamående

Cirka 1 av 3 personer som har fått MERS har dött. De allvarligaste fallen och dödsfallen har inträffat hos personer med underliggande sjukdomar som kan göra dem mer benägna att få luftvägsinfektioner.

Hur diagnostiseras MERS?

MERS diagnostiseras från ett toppsprov som tas från baksidan av halsen eller i vätska från lungorna.

Hur behandlas MERS?

Det finns ingen specifik behandling eller något vaccin mot MERS, men en tidig medicinsk vård kan rädda liv.

Hur kan MERS förhindras?

Om du åker till Mellanöstern bör du tvätta händerna ofta, särskilt innan du äter och efter att ha rört vid djur. Använd handdesinfektionsmedel om tvål och vatten inte finns tillgängligt. Se till att alla dina vaccinationer är uppdaterade innan du reser.

Du bör undvika att konsumera rå kamelmjölk eller urin, underkokt kamelkött och allt som kameler har rört vid. Om du har ett hälsotillstånd som gör det mer sannolikt att du får en lungsjukdom, bör du helt undvika kontakt med kameler i Mellanöstern.

Om du blir sjuk när du reser i Mellanöstern, vänta inte tills du kommer tillbaka till Sverige för att söka medicinsk hjälp. Sök direkt en läkare eller besök det lokala sjukhusets akutmottagning.

Om du känner dig sjuk efter att du återvänt från Mellanöstern, kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på MERS. Undvik all kontakt med andra människor och se till att tvätta händerna regelbundet.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *