Författare: ice

Ta hand om din mentala hälsa under COVID-19

Att ta hand om sin mentala hälsa under (COVID-19) Effekterna av utbrottet av coronavirus (COVID-19), fysisk distansering och isolering kan få oss att känna oss ängsliga, stressade och oroliga. Läs om vad du kan göra för att ta hand om ditt mentala välbefinnande och se upp för dem omkring...

Hälsosam kost under (COVID-19)

Att äta bra kan hjälpa dig att hålla dig frisk och undvika sjukdom. Fokusera på att välja och njuta av ett brett utbud av livsmedel från de 5 livsmedelsgrupperna varje dag. Hälsosam kost kan öka din livskvalitet och minska risken för infektioner och dietrelaterade kroniska sjukdomar. På den här...

Träna och håll dig aktiv under COVID-19

Träna och vara aktiv under coronavirus (COVID-19) begränsningar. Medan vi håller våra avstånd för att stoppa spridningen av COVID-19 är det viktigt att ändå vara aktiv både för vår fysiska och mentala hälsa. Ta här reda på varför det är så viktigt, vad du kan och inte kan göra...

Fysisk distansering för coronavirus (COVID-19)

När vi bygger ett COVID säkert samhälle måste alla fortsätta att praktisera fysisk distans, god hygien och stanna hemma vid sjukdom. På den här sidan Håll dig på avstånd Offentligt Hushåll På jobbet I skolor Håll dig på avstånd Ett sätt att bromsa spridningen av virus, såsom coronavirus, är...

Riskgrupper (COVID-19)

Råd till personer med risk för allvarligare sjukdom av coronavirus (COVID-19) Vissa människor löper större risk för allvarligare sjukdom med COVID-19. När vi går mot att bo i ett COVID-säkert samhälle behöver människor fortfarande ta extra steg för att skydda dem som är mest utsatta. På den här sidan...

Har du testats för COVID-19

Vägledning för personer som testats för COVID-19 Som en del av myndigheternas svar på COVID-19 har myndigheter världen över ökat testningen. Människor kan behöva ett COVID-19-test av flera skäl. Test av ”misstänkt fall” Du kan komma att testas som ett ”misstänkt fall” om du har symtom på COVID-19 och...

God hygien för coronavirus (COVID-19)

Alla kan hjälpa till att bygga ett COVID säkert samhälle. Alla måste fortsätta att utöva en god hygien hela tiden för att förhindra att viruset sprids. På den här sidan När du mår bra När du är sjuk När du mår bra Alla – även när de är bra...

Isolering för coronavirus (COVID-19)

En person med COVID-19 eller som misstänks ha det måste hålla sig i en frivillig isolering enligt myndigheternas rekommendationer. Läs mer om vad isolering är, steg du bör ta medan du är isolerad och vad du ska göra om du bor med någon i isolering. På den här sidan...

COVID-19 och amning

Kvinnor uppmuntras att fortsätta amma under COVID-19-pandemin. Det finns inga bevis för att bröstmjölk bär på COVID-19. Viruset passerar emellertid lätt från person till person genom nära kontakt. Om du har COVID-19 eller tror att du kanske är smittad är det mycket viktigt att du: Rengör händerna före och...

COVID-19 och barn

Hur vanligt är COVID-19 hos barn? I Sverige är antalet fall av COVID-19 hos barn lågt. Endast ett fåtal av fallen har varit i skolåldern (mellan fem och 17 år). Hur påverkar COVID-19 barn? Viruset kan infektera barn, men de är mindre benägna att få några symtom. Deras symtom...

SARS

Severes Acute Respiratory Syndrome (SARS) SARS coronavirus Vad är SARS? Hur sprids SARS? Vilka är symtomen på SARS? Hur diagnostiseras SARS? Hur behandlas SARS? Förhindra ett SARS-utbrott För specifik information om coronavirussjukdomen (COVID-19), besök den här sidan. Vad är SARS? Severe acute respiratory syndrome (SARS) är en sjukdom som...

MERS

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) MERS coronavirus Vad är Middle East respiratory syndrome (MERS)? Hur sprids MERS? Vilka är symtomen på MERS? Hur diagnostiseras MERS? Hur behandlas MERS? Hur kan MERS förhindras? Den här sidan innehåller inte någon information om coronavirussjukdomen (COVID-19). För specifik information om det viruset, besök...