Coronawatch

Vad du behöver veta om coronavirus (COVID-19)

Vad du behöver veta om coronavirus (COVID-19)

COVID-19 är en sjukdom som orsakas av ett nytt virus. Ta reda på mer om sjukdomen, hur den sprider sig, vem som är i riskzonen, vad du ska göra om du tror att du har det och vilka resurser och stöd som finns tillgängliga för dig.

På den här sidan

 • Vad är COVID-19
 • Symtom
 • Hur det sprider sig
 • Vem är mest utsatt
 • Skydda dig själv och andra
 • Hur man söker läkarvård
 • När man bör testas
 • Temperaturkontroller
 • Resurser
 • Stöd

Vad är COVID-19

Vad är COVID-19

Coronavirus är en stor familj av virus som orsakar luftvägsinfektioner. Dessa kan sträcka sig från en vanlig förkylning till betydligt allvarligare sjukdomar. COVID-19 är en sjukdom som orsakas av en ny form av coronavirus. Det rapporterades först i december 2019 i Wuhan City i Kina. Andra coronavirus inkluderar Middle East Respiratory Syndrome (MERS) och Severes Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Symtom COVID-19

Symtom på COVID-19 kan sträcka sig från en mild sjukdom till en livshotande lunginflammation. Vissa människor kommer att återhämta sig lätt, och andra kan bli ordentligt sjuka mycket snabbt.

Personer med coronavirus kan uppleva symtom som:

 • Feber
 • Andningssymtom
 • Hosta
 • Öm hals
 • Andnöd

Andra symtom kan vara rinnande näsa, akut täppt näsa, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, illamående, diarré, kräkningar, förlorat luktsinne, förändrad smakupplevelse, aptitlöshet och trötthet. För att stoppa spridningen av COVID-19 bör personer med till och med milda symtom på luftvägsinfektion testas.

Har du testats för COVID-19

När man bör testas

Om du har förkylning eller influensaliknande symtom, såsom hosta, feber, ont i halsen, andfåddhet eller rinnande näsa, även om dessa symptom är milda, bör du testas för COVID-19 så snart som möjligt. Personer med milda symtom kan fortfarande sprida viruset. För att stoppa spridningen av COVID-19 bör alla med förkylning eller influensaliknande symtom testas. Som en del av svaret på COVID-19 har folkhälsoenheter runt världen ökat testningen. Människor kan ta ett COVID-19-test av flera olika skäl. Du kan hitta mer vägledning för personer som testas under dessa förbättrade procedurer för COVID-19. COVID-19 andningskliniker är dedikerade hälsocenter runt om i världen och de fokuserar på att testa människor med symtom på luftvägsinfektion.

Om du behöver testas kan du:

 • Hitta ett testcenter för COVID-19 närmast dig.
 • Kontakta din läkare så ordnar de testet.
 • Om dina symtom är svåra bör du omedelbart söka läkarvård.
 • Ring om möjligt i förväg så att den medicinska anläggningen kan förbereda sig.
 • Om det är en medicinsk nödsituation, ring 112.

En tidig diagnos

En tidig diagnos

En tidig diagnos innebär att du snabbt kan få den hjälp du behöver och du kan vidta åtgärder för att undvika att sprida viruset till någon annan. Testning diagnostiserar patienter med COVID-19 och hjälper hälsovårdsmyndigheter att övervaka och spåra spridningen av COVID-19. När situationen förändras kan stater och territorier justera sina testkriterier utifrån lokala behov. För den senaste informationen, se din hälsowebbplats för staten eller territoriet.

Testning är viktigt för alla med symtom och särskilt om något av följande gäller dig:

 • Du har återvänt från utlandet de senaste 14 dagarna.
 • Du har varit i nära kontakt med någon som diagnostiserats med COVID-19 under de senaste 14 dagarna.
 • Du arbetar som vårdpersonal, inom äldreomsorg eller vård eller är anställd med direkt patientkontakt.
 • Du har bott i eller rest genom ett område där det finns en högre risk för överföring av smitta i samhället, enligt vad som definierats av den lokala folkhälsoenheten.
 • Du har rest på ett kryssningsfartyg (antingen som passagerare eller besättning) under de 14 dagarna innan du utvecklade symtom.

Personer i högriskinställningar övervakas regelbundet för att säkerställa att symptom identifieras tidigt. Snabba åtgärder aktiveras om någon i dessa anställningar utvecklar feber eller andningssymtom.

Exempel på högriskanställningar är:

 • Arbete på vårdinrättningar och inom äldreomsorg.
 • Kriminalvårdsanläggningar.
 • Pensionärsboende.
 • Bostäder inom det militära och andra stängda miljöer, till exempel marinfartyg.

Vem måste gå i isolering?

Efter testning

Om du har blir testad för viruset eller om du har symtom så måste du stanna hemma. Du måste göra detta tills du antingen har fått ett negativt testresultat eller om dina symtom har försvunnit, beroende på vilket som är längst. Det kan ta en dag eller två innan dina testresultat återkommer. Om din läkare säger att du är tillräckligt bra för att åka hem medan du väntar på dina testresultat, bör du skydda dig själv och andra. Om du uppfyller vissa kriterier kan du betraktas som ett misstänkt fall och bli tvungen att isoleras. Människor som är skyldiga att uppehålla sig i karantän kommer att behöva fortsätta göra det, oavsett ett negativt testresultat. För mer information läs vägledning för personer som testats för COVID-19.

Problem med andningsvägarna – allergi (hösnuva) och allergisk astma

Människor som har hösnuva eller en allergisk astma kan ha liknande symtom som symtomen på COVID-19.

Några skillnader är  dock:

 • Feber uppstår inte med hösnuva eller allergisk astma.
 • Kliande näsa, kliande och rinnande ögon och kliande hals och gom är vanliga symtom på hösnuva men inte COVID-19.

Mer information om de olika symtomen finns i faktabladet för COVID-19. Det kan vara svårt att avgöra om dina symtom beror på allergier eller på COVID-19.

Du bör stanna hemma och testas:

När du först får allergisymtomen och om dina symtom är oväntade, verkar annorlunda eller sämre än vanligt eller inte svarar på din vanliga medicinering.

Om du är orolig för att du kan ha COVID-19:

Använd symptomkontrollen nedan för att ta reda på om du uppfyller riktlinjerna för testning av coronavirus (COVID-19), du behöver svara på en serie frågor.

Dessa inkluderar information om:

 • Din ålder och ditt kön.
 • Eventuella symtom du upplever.
 • Om du är vårdpersonal eller ett liknade arbete med mycket kontakt.
 • Om du gjort några utlands resor nyligen.
 • Om du har varit i kontakt med någon som har fått diagnosen COVID-19.

Hur man söker läkarvård

Om du är sjuk och tror att du har symtom på COVID-19, så sök läkare och testa dig. Om du vill prata med någon om dina symtom, sjukvårdsupplysningen för råd. För att söka medicinsk hjälp från en läkare eller sjukhus, ring i förväg för att boka en tid. Du kommer att bli ombedd att vidta försiktighetsåtgärder när du går till behandling. Följ instruktionerna du får. Om du har en mask, använd den för att skydda andra. Håll dig minst 1,5 meter från andra människor. Täck din mun och näsa vid hosta eller nys mot armbågen.

Berätta för läkaren om:

 • Dina symtom.
 • Eventuell resehistoria.
 • Eventuell kontakt du har haft med någon som har COVID-19.

Fysisk distansering för coronavirus (COVID-19)

Skydda dig själv och andra

Om du inte har några symtom bör du fortfarande skydda dig själv och andra. Alla måste göra följande för att bromsa spridningen av COVID-19 och skydda dem som är mest utsatta.

Se viktiga råd om:

Om du har rest nyligen, se våra råd för resenärer.

Hur COVID-19 sprider sig

Viruset kan spridas från person till person genom:

 • Nära kontakt med en smittsam person (inklusive de 48 timmarna innan de har symtom).
 • Kontakt med droppar från en infekterad persons hosta eller nysningar.
 • Genom att vidröra föremål eller ytor (som dörrhandtag eller bord) som har droppar från en smittad person och sedan röra vid munnen eller ansiktet.

COVID-19 är en ny sjukdom, så det finns ingen immunitet i vårt samhälle. Detta innebär att COVID-19 kan spridas vida omkring mycket snabbt.

Hur du skyddar dig själv och andra

Vem är mest utsatt? De människor som är mest utsatta för att få viruset är:

 • Resenärer som nyligen har varit utomlands.
 • De som har varit i nära kontakt med någon som har fått diagnosen COVID-19.
 • Personer i kriminalvårds- och interneringsanläggningar.
 • Människor i gruppbostadsmiljöer.

Riskgrupper (COVID-19)

Du har hög risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 om du:

 • Är 70 år och äldre.
 • Har vissa tillstånd som äventyrar ditt immunförsvar.

Gravida kvinnor och COVID-19

Det finns begränsade bevis just nu för risken för gravida kvinnor. Skydda dig själv och andra Alla måste göra följande för att bromsa spridningen av COVID-19 och skydda dem som är mest utsatta.

Se viktiga råd om:

 • God hygien.
 • Fysisk distansering.
 • Offentliga sammankomster.
 • Isolering.
 • Masker.

COVID-19 och amning

COVID-19 och amning

Kvinnor uppmuntras att fortsätta amma under COVID-19-pandemin. Läs våra råd om COVID-19 och amning.

Temperaturkontroller

Temperaturkontroller

En temperaturkontroll är när en övervakningsenhet, som en kontaktlös termometer eller värmekamera, kontrollerar om någon har feber. På platser som sjukhus och vårdinrättningar kan temperaturkontroller vara användbara som en extra försiktighetsåtgärd för att skydda utsatta människor. Vissa platser kan testa besökare såväl som arbetare. Temperaturkontroller är inte alltid lika användbara i andra inrättningar.

Människor med COVID-19 utvecklar inte alltid feber eller de kan ha feber från en annan sjukdom. Vissa mediciner minskar även feber. Om du känner dig dålig med COVID-19-symtom, även milda, stanna hemma och bli testad för COVID-19. Detta är en viktig del av ett COVID-säkert samhälle.

Regeringen arbetar kontinuerligt med coronapandemin

Regeringen har skjutit till en hel del resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom krisåtgärder och stimuleringspaket. Regeringen följer hela tiden utvecklingen av coronaviruset och covid-19 noga och arbetar på olika sätt med att begränsa smittspridningen samtidigt som en hel del arbete läggs ner på att bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än det var innan den här krisen vi nu upplever.

Förbud, råd och rekommendationer

Det här är vad som gäller just nu angående Coronapandemin, men förbud, råd och rekommendationer som anges här kan snabbt ändras. Lokala avvikelser kan även förekomma så kontakta din region eller kommun för ytterligare information.

Lagstadgade restriktioner och förbud angående covid-19

En begränsad storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många personer som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror helt på om sammankomsterna sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Butiker, gym och sportanläggningar måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter. Större lokaler med 500 eller fler kunder eller besökare måste göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i lokalerna, verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser. De måste även ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt

Kommuner har uppmanats att hålla icke nödvändig verksamhet helt stängd för allmänheten. Kontrollera direkt med kommunen ifråga om du undrar vad som gäller i din kommun.

Serveringsställen måste stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och alkoholfri dryck om den inte är avsedd att förtäras på stället, det vill säga för avhämtning. Serveringsställen får inte servera alkohol mellan klockan 22.00-11.00. De måste även vidta en del andra åtgärder för att förhindra smittspridning som till exempel att max fyra personer får sitta vid samma bord.

Det gäller inreseförbud vid inresa från EES-stater och en del andra stater till Sverige om man inte kan visa upp ett negativt testsvar för en covid-19-infektion. För resande från alla övriga länder kvarstår dock rekommendationen om testning och frivillig isolering i en vecka efter ankomsten till Sverige, även om personen inte har några symtom. Fullvaccinerade personer helt utan några symtom undantas dock från rekommendationen oavsett var man befunnit sig innan inresan till Sverige.

Inreseförbud gäller dock tills vidare för icke helt nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller dock inte svenska medborgare eller medborgare i något annat EU/EES-land samt även medborgare från ett antal andra undantagsländer.

På långväga kollektivtrafik över femton mil i bussar och tåg får antalet passagerare inte vara fler än hälften av fordonets sittplatser.

Fler statligt anställda ska ges en möjlighet att arbeta hemifrån.

Sen kan även en del regionala restriktioner som till exempel besöksförbud på äldreboenden förekomma.

Råd och rekommendationer

Alla i Sverige ska följa de nationella råden som att stanna hemma vid eventuella symtom, begränsa nära kontakter och arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom att munskydd används av alla i kollektivtrafik under rusningstrafik.

Det är varje skolas egen huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas men högstadieskolor och gymnasieskolor har en möjlighet att bedriva distansundervisning. Det kan även finnas regionala skillnader i hur undervisningen bedrivs eftersom smittläget i regionerna kan se olika ut.

Om du varit utomlands kvarstår rekommendationen om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om du inte har några symtom. Från och med den 1 juni undantas dock personer som har rest inom EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt en del andra tredjeländer från rekommendation att testa och isolera sig vid inresa till Sverige. Fullvaccinerade personer helt utan symtom undantas även från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Lokala rekommendationer gäller dessutom i flera av landets regioner.

Spelproblem under covid-19-pandemin

Varken spelproblemen eller behovet av stöd på grund av spelproblem har under pandemin förändrats på befolkningsnivå. I vissa grupper har dock problemen ökat märkbart. Det gäller då framförallt de som redan tidigare haft ett problemspelande, de som är arbetslösa och de som har drabbats av inställda fritidsaktiviteter. Då är det lätt att lockas av freespins gratis som tidsfördriv.

På grund av åtgärderna mot covid-19 har dock tillgängligheten till en rad spelformer minskat. De svenska kasinona Casino Cosmopol har bland annat varit stängda sedan mars 2020. En hel del inställda sportevenemang har också minskat möjligheten till sportspel. Även en del restriktioner kopplade till lokaler där spel erbjuds har minskat tillgängligheten.

Däremot har det skett ett ökat spel på nätkasino och framför allt då bland de som satsar stora summor på spel. Därför har det införts tillfälliga begränsningar för casinon i Sverige som gäller till den 14 november 2021.

Omsättningen på den reglerade spelmarknaden minskade inte direkt under 2020, trots att det var färre personer som spelade om pengar under pandemin. Spelandet på nätkasino har ökat en del, både i andel av spelare och i omsättning. De som har ökat sitt spelande mest är i regel de som även tidigare satsade ganska så stora summor på spel.

I juli 2020 infördes det därför en del tillfälliga lagåtgärder på spelmarknaden angående insättningsgräns, en begränsad speltid och maxbeloppet för bonusar, men det är dock oklart i vilken omfattning det egentligen har påverkat spelandet eller spelproblemen. En följd har nämligen blivit att många spelare hoppar mellan olika kasionon för att kunna ta del av kasino bonusar och på så sätt går det även att spela för mer pengar.

Även snabblån verkar ha haft en koppling till ökade spelproblem eftersom kasinofaktura är spärrat för att man inte ska kunna spela på kredit. Det har gjort att del spelare väljer att istället ta lån för att kunna spela.

Självavstängningar via spelpaus.se fortsätter att öka.

De som inte påverkats av pandemin på något direkt sätt har inte heller haft några ökade spelproblem.